Erlend Grøstad, norsk maler, opprinnelig fra Drammen, bosatt i Telemarksiden 1950-årene, bror av Terje Grøstad. Hans landskapsmalerier med motiver fra Telemark viderefører den klassiske tradisjonen fra franskmodernisme på begynnelsen av 1900-tallet. Siden 1961 har han drevet malerskole på Nutheim, Flatdal i Seljord i Telemark.