Håkon Bleken, norsk maler, elev ved Kunstskolen i Trondheim 1948–49, elev av Chrix Dahl som grafiker ved Statens Håndverks- og Kunstindustriskole og av Jean Heiberg ved Kunstakademiet 1950–53. Tilknyttet Institutt for form og farge ved arkitektavdelingen NTH 1960–72, fra 1966 som førsteamanuensis. Han har mottatt en rekke stipend og legater, har hatt studiereiser i flere europeiske land og lengre opphold i Italia, England og Nederland.

Blekens register spenner fra abstrakt maleri etter kubistiske forbilder over akvareller og kulltegninger med surrealistiske undertoner til kombinasjon av fotografiske collager og oljemaleri. Etter tekniske eksperimenter har han oppnådd virkningsfulle resultater i kulltegningene. Religiøse motiver er blitt malt på bakgrunn av krigs- og nyhetsfotografier. Etter å ha skapt tredelte malerier – triptyker – med religiøst innhold, som formelt hadde tilknytning til italienske forbilder fra 1400-tallet, fikk han i oppdrag å lage andaktsbilder til St. Olavs menighet i Trondheim, der han hadde fullført en steinmosaikk i 1973. Menneskelig lidelse er et tema som stadig går igjen i hans arbeider, men akvareller fra 1980-årene gir større plass for fabulerende evne og estetisk raffinement.

- SNL

Foto: Ole Morten Melgård / Dagbladet

Foto: Ole Morten Melgård / Dagbladet