Se kunst til salgs i nettgalleriet

Lars Christian Istad (født 21. juli 1934 i Ålesund)[1] er en norsk billedkunstner, kjent for sine kystmotiv (maleri, akvareller, tresnitt), tydelige koloritt og en lang rekke (over femti) utstillinger. Han er oppvokst i Trondheim og bosatt i Molde (1963–) der han har vært lærer innen konfeksjonsteknologi ved Romsdal videregående skole, før han gikk over til heltids arbeid som kunstner (1985). Istad er selvlært innen kunsten og fikk sin første separatutstilling i Grimstad kunstforening (1980), og han har hatt innpass på en rekke kollektive fremvisninger som eksempelvisHøstutstillingen. Hans verker finnes blant annet i flere av Møre og Romsdal fylkes bygg, Fjord1s ferger, flere internasjonale skipsbygg, samt Norges Banks filialer. Istad har sittet i de fleste regionale kunstnerråd og -komiteer. Istad er far til billedkunstner Christine Istad og skulptør Peder Istad.