Lars Kristian Gylver (1966) er født i Asker og bor i Oslo. Gylver er utdannet grafisk designer og gipsmakermester. Han har arbeidet med grafisk og tredimensjonal formgiving hele sitt yrkesaktive liv. Som gipsmaker har Gylver skaffet seg en grunnleggende forståelse for detaljering, presisjon og nøyaktighet. Denne kunnskapen preger hans kunstneriske uttrykk, som er grafisk stramt og frodig på samme tid. 

Kunstnerens bakgrunn som håndverker preger arbeidene. Mange av ideene bygger på matematikk, og hans signatur er talløse repetisjoner av enkeltelementer. Som kunstner har Gylver et våkent blikk for detaljer og mønstre i naturen, noe som er en viktig kilde til inspirasjon. I arbeidsprosessene eksisterer ikke tilfeldigheter. Idefasen bak et arbeid er analytisk og nærmest vitenskapelig. Samtidig søker han etter  lekenhet i uttrykket.

Lars Kristian Gylvers separatutstilling på Gulden Kunstverk; Exploring Patterns, viser veggskulpturer som er laget over de siste 2 år. Arbeidene er støpt i  akrylkompositt ved bruk av fleksible støpeformer. Blandingen av geometri og bølgende, organiske former skaper et fascinerende og uventet uttrykk. Betrakteren vil finne klare referanser til matematikken, som fibonaccitall, det gyldne snitt og algoritmiske spiraler. Se ellers www.gylver.no