Oddvar Torsheim, norsk maler og grafiker. I oljebilder, akvareller, grafikk og tegninger har han med surrealistisk innfallsrikdom, frodighet og humor behandlet velferdstatens problemer, ofte med skarp, samfunnskritisk tendens. Han har utgitt i tekst og illustrasjoner Syner i syttiåra (1980) og Svarte kvitingar i 80-åra (1988). Representert i Nasjonalmuseet/Museet for samtidskunst i Oslo.


Foto: Pål Bråtelund

Foto: Pål Bråtelund