Se Mehrens kunst i nettgalleriet

 

Stein Mehren er en kunstner med et stort uttrykksbehov. Gjennom diktsamlinger, romaner, essaysamlinger, artikler og musikkstykker har han siden debuten i 1960 stått for over 50 utgivelser og vært en av de klart ledende skribenter innen norsk kulturliv. Som maler begynte han å arbeide seriøst på slutten av 1980 tallet. Han tok skrittet fullt ut og debuterte med sin første separatutstilling i 1993 i Oslos mest prestisjetunge galleri, nemlig Galleri Haaken. I Gulden Kunstverk holdt han separatutstillinger i 2001 og 2003.

Maleriet kommer inn i Stein Mehrens liv som en befrielse når ord ikke lenger strekker til. Han kaller seg selv for en sorgtung poet, men en glad maler. Maleri og lyrikk går allikevel hånd i hånd. Han skriver når han maler og maler når han skriver. Latter og gråt ligger visst ikke så langt fra hverandre. Begge prosessene komplimentere hverandre og skaper balanse. Hans palett rommer mange farger og slik som vi ellers kjenner Stein Mehren diktnings, dreier det seg om sterke farger. Man kan ikke være likegyldig i møte med kunsten til Stein Mehren. For ham skal et maleri være som et ikon, et meditasjonsobjekt. ”Det stiller ingen spørsmål, og gir heller ikke noen svar.” Det er med maleriet han henter seg inn og får kraft til å skrive videre. I Stein Mehrens kommentar til denne utstillingen er det nettopp farger som opptar ham. Han søker fargenes opprinnelsessteder, overalt hvor han ferdes. Han ser etter former, strukturer og flater i naturen, i by og i land. Fargene viser spor av skrift og tegn, rester og fragmenter fra vår kultur som han setter sammen til visuell poesi. Stein Mehrens bilder er ekspressive og uttrykksfulle med symboler og malerisk kraft. Motivenes budskap uttrykker menneskets forhold til forgjengelighet og gjenskapelse, vår vandring i tid og rom. En refleksjon over våre minner, verdier og håp.

Stein Mehren leser dikt under åpningen av sin utstilling i 2001.

Stein Mehren leser dikt under åpningen av sin utstilling i 2001.