Terje Grøstad, norsk maler og grafiker, opprinnelig fra Drammen, bosatt iTelemark siden 1950–årene. Grøstad var elev av Karl Høgberg, Bjarne Engebret og Per Krohg. Har utført altertavler til flere kirker, bl.a. iHavøysund, Tana og Brevik; illustrerte 1968 Sven Morens Aust or Markom,1971–72 Vinjes Dølen og 1972 Falkbergets Den fjerde nattevakt med tresnitt. Terje Grøstad arbeidet helt til det siste, og i 2010 ferdigstilte han glassmalerier i Sandefjord kirke.