Thorstein Rittun er livsgledens maler. Bildene forteller om det positive i livet – mennesker, naturen, barn, musikk, og alltid kvinnen i sentrum. Han har også utformet de samme glade og ofte humoristiske motiver i tegning, grafikk og keramikk – det siste i en rekke offentlige utsmykninger.

Thorstein Rittun har vært aktivt engasjert i den kulturpolitiske debatt om offentlige utsmykninger og kunstnernes kår, og han har hatt en rekke tillitsverv, bl.a. som formann i Unge Kunstneres Samfunn 1960–61. Han har vært styremedlem og jurymedlem i flere av kunstnerorganisasjonene, og bl.a. norsk seksjonsformann i Nordisk Kunstforbunds Råd 1975, direksjonsformann i Kunstnernes Hus 1978–83 og styremedlem i Kunst i Skolen 1988–93.

(SNL.NO)

Foto: Tore Hvål

Foto: Tore Hvål