Tom Erik Andersen (f.1964) bor og arbeider i Drammen. Han har en lang rekke utstillinger og mange utsmykningsoppdrag bak seg. Han er innkjøpt av private selskaper og offentlige institusjoner. Hans kunst har blant annet vært benyttet i fagtidskrifter og som bokomslag. Han er også blitt en del av skolepensum. En av hans installasjoner er gjengitt i boken Dialogos som benyttes i 9. Klassetrinn i grunnskolen. Andersens kunst formidles gjennom en rekke gallerier i Norge. Tom Erik Andersen har skapt et gjenkjennelig og særegent utrykk og hans surrealistiske motiver formidles gjennom et rent og direkte formspråk. Titlene på hans bilder er viktige og kan gjerne ses på som en del av kunstverket. Bildene har et grunnleggende hovedtema; Oss mennesker og det livet vi lever.

Situasjonene han skaper kan oppfattes som melankolske eller humoristiske, men likevel er symbolikken tydelig. Bildene gjør oss nysgjerrige og vi vil vite mer! Andersen formidler historier som ”snakker” til både hjerte og hjerne.Det er vanskelig å være likegyldig til hans bilder som han gjerne kaller: poetisk surrealisme.