Gunnar Dietrichson er født i 1933 i Oslo og begynte sin kunstneriske utdanning i 1953 som maleristudent under Per Krohg ved Statens håndverks- og kunstindustriskole. Fra 1956 på Statens kunstakademi under Alexander Schultz. Han ble også utdannet billedhugger men ble etter hvert utelukkende opptatt av maleri. Hans tilværelse var ukonvensjonell. Han giftet seg ikke og stiftet aldri familie. Det var maleri, yoga, og meditajon som opptok
ham. Dag Solhjell skriver i sin bok «Dogmemaleren» at Gunnar Dietrichson var en maler som arbeidet under et strengt reglement. Dogmene var bl. a. at han kun malte i dagslys og han malte kun det han så. Han la aldri noe til et
motiv, og trakk aldri fra. Gunnar Dietrichson oppsøkte ikke sine motiv. Motivene kom til ham. Slik fortsetter kunstsosiologen Dag Solhjell i sin analyse
av kunstneren. Gunnar Dietrichson var ikke opptatt av å stille ut sine bilder. Derfor er veldig mange av hans verk usignert, noe som også underbygger hans holdning at et maleri sjelden eller aldri ble ferdig. Da han døde i 2014 ble det funnet over fire tusen lerreter i hans hjem og hytte, en produksjon som vitner om en kunstner som levde og åndet fullt ut for sin kunst. Utstillingen i Gulden Kunstverk er valgt ut av fagfolk som blant de aller beste av Gunnar Dietrichson.
De aller fleste bilder er for salg.